شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۳

برای مادرم... برای مادران


 نگرانی مادر تمامی ندارد...

جزیره هرمز؛ اسفند 1392

Graffiti of Local Women
Hormoz Island, Persian Gulf, Hormozgan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: