شنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۳

سبزهر دو سبزیم؛ از هر سو که باد بوزد...

جزیره هرمز، اسفند 1392

Green
Graffiti of a Local Woman
Hormoz Island, Persian Gulf, Hormozgan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: