دوشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۳

یک درخت

پ.ن: سال 89 پدرم رو به خاطر همین بیماری کوفتی ALS از دست دادم ولی هر چه فکر می کنم متوجه نمی شوم کاری مفیدتر از این چالش سطل آب یخ امکان پذیر نبود آیا!؟ 
آن هم در این بحران بی آبی ...

منطقه خور و بیابانک، 1390

A Tree
Esfahan, Iran

یکشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۳

دور و رنگیچرخ فلکی که من بچگیام سوار می شدم به این خوش آب و رنگی نبود ولی انگار دور فلک را باهاش می چرخیدم ؛ دلم هم نمی خواست پیاده شم...
الان هم این تنها چرخ فلکی است که دوست دارم؛ خاطره ای دور و رنگی...

همدان، بهار 1393

The Only Ferris Wheel I Love
Hamedan, Iran