یکشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۳

دور و رنگیچرخ فلکی که من بچگیام سوار می شدم به این خوش آب و رنگی نبود ولی انگار دور فلک را باهاش می چرخیدم ؛ دلم هم نمی خواست پیاده شم...
الان هم این تنها چرخ فلکی است که دوست دارم؛ خاطره ای دور و رنگی...

همدان، بهار 1393

The Only Ferris Wheel I Love
Hamedan, Iran


هیچ نظری موجود نیست: