دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۲

در بازار قدیمی نایین
 این عکس بخشی از بازار قدیمی و حسینیه درون آن را نشان می دهد .. بازاری که نهایتن 4 یا 5 مغازه فعال دارد؛ خاموش است اما در این روزها کمی رونق می گیرد.
 آن حوالی که باشم ، هیچ جا هم که نروم دوست دارم دوری در این بازار بزنم ... درها و دیوارهای قدیمیش کلی انرژی مثبت به من می دهد البته به نظرم اگر دوچرخه جایش را به موتور نداده بود خیلی خیلی بهتر می شد ! 
بعدن بیشتر از این جا می گویم ...

نایین، پاییز 1390

Old Bazaar of Naeen
Naeen, Esfahan, Iran

شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۹۲

سکوتبرای هر فصلی
شعری باید گفت
پاییز اما
خودش شاعر است
سحرت می کند
بغض های خاموش
حرفهای گفته و نگفته را
یادت می آورد

کنار یادها ،یادگارها می نشاندت
کنار آنها که برایشان می مردی
همانها که شاید پیش از تو
همچون رقص شکوفه های صورتی روی پرچینٍ سبز باغچه
از لحظه های بارانی ،
عبور کردند

سردِ سردند این روزهای پاییزی
اما
جانم را به آتش می کشند
وقتی که دو دست مرا می گیرند
و با خود می برند
به سمت خاطره ها
به سوی آن نیمکت خالی
که سالهاست
تنهایی اش را
با من
قسمت کرده است

شعر از دوست گرامی‌ام آقای رضا رضایی

نمک آبرود، 1389

Silence

NamakAbroud, Mazandaran, Iran