چهارشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۱

بنای یادبود گاندی

علاوه بر جهانگردانی که از کشورهای مختلف به این جا می آیند، بچه های مدرسه ای را هم دسته دسته برای بازدید می آوردند.


این هم مسیری که باید برویم تا به در اصلی برسیم... راهنمای هندی ما نیز در این تصویر دیده می شود که پیشاپیش گروه حرکت می کند!داخل محوطه ی اصلی باید کفشمان را به کفشداری بسپاریم و یا پا برهنه راه برویم یا ازین کفش های یکبار مصرف بپوشیم که خب چندان راحت و اندازه نیستند! عکس بعدی : من و کفش هایم !


اما خود هندی ها اکثرن از این کفش ها نمی پوشیدند...همان طور که هندی ها برای ما جالب بودند، ما هم برای آن ها جالب بودیم !این هم بنای یادبود و محوطه ی اطرافش از بالادهلی، بهمن 1389

Gandhi Memorial
Delhi, India

جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۱

کنجپیش تر هاون زیاد دیده بودم. الان هم تو خونه ی خیلی ها، هاون های قدیمی جزئی از وسایل تزیینی هستند و جایشان هم معمولن دور و بر شومینه است!
اما من هاون به این بزرگی ندیده بودم؛ همین طور ندیده بودم که به این شکل به زمین وصل باشد. توی کوچه بودنش هم مزید بر علت شد تا با کسب اجازه، دست کم عکس این هاون قدیمی و بزرگ را داشته باشم؛ هاونی که هنوز هم کاربرد دارد.

روستای ایراج، اسفند 1390

Corner of an Alley
Village of Iraj, Esfahan, Iran


دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱