یکشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۹

پرواز (به یاد پدرم)
مرغ دریا بادبان‌های بلندش را
در مسیر باد می‌افراشت!
سینه می‌سائید بر موج هوا،
آن‌گونه خوش، زیبا
که گفتی آسمان را آب می‌پنداشت!

فریدون مشیری


از تمام دوستان و آشنایانی که در این روزهای تلخ هم‌راهم بودند، صمیمانه سپاسگزارم.