دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۰

آبی زندگی


این یک خانه گیلانی است...

خانه مرادی، موزه میراث روستایی گیلان، پاییز 1390

A Rural House
Gilan rural heritage museum, Rasht, Gilan, Iran

@ برای دیدن عکس در اندازه بزرگ تر، روی آن کلیک کنید.
Click on Photo

شنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۰

یاد پهلوان

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

 


آرامگاه تختی، ابن بابویه، ری، زمستان 1389

Tomb of Takhti; The world champion in wrestling
Ebn-e Babvey cemetery, Rey, Tehran, Iran

@ برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگ تر، روی آن ها کلیک کنید.

Click on Photos

پنجشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۰

رد باددر ریگ سرا کمتر رد باد را دیدیم و این شاید از بدی سفر به این مناطق در روزهای بعد از تعطیلات باشد.. راستش آن قدر تپه های خط خطی دیدیم که از تماشای بافت اصلی این تپه های شنی محروم ماندیم. اگر دقت کنید در پس زمینه عکس کمی از این خط خطی ها را می بینید! 

ریگ سرا، ورزنه، آذر 1390

Wind Trace
Varzaneh, Esfahan, Iran

@ برای دیدن عکس در اندازه بزرگ تر، روی آن کلیک کنید.

To see a larger size of the photo, click on it.