دوشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۹

هم راه


هوا عالي بود، لطيف و پر از اکسيژن!
آن ها آزاد و رها بودند؛ انگار نه انگار که ما تا صد متري تالاب بين المللي گميشان و گل فشان قارينيارق رفته ايم و به دليل گل و شل زياد ناشي از باران سيل آساي روز قبل، دست خالي برگشته ايم!
آن ها روز ما را پر کرده بودند!

مسير فرعي آق قلا به تالاب گميشان، مهر 1389

Comrade
Agh Qala-Gomishan road, Golestan, Iran

@: همين عکس در ياهو!


یکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

دريا و من


دريا و من چقدر شبيه ايم گرچه باز
من سخت بي قرارم و او بي قرار نيست
با او چه خوب مي شود از حال خويش گفت
دريا که از اهالي اين روزگار نيست

محمد علي بهمني

جزيره قشم، اسفند 1388

Me n the Sea
Qeshm Island, Hormozgan, Iran

@: همين عکس در ياهو!