شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۱

مامان ِ خونه


مامان ِخونه با نان ِ داغ ِ تازه می آید... جوون و پیرش هم دوست داشتنی است.

پ.ن: گاهی فکر می کنم دیوارِ دیار فیس ها، خووب دیواریست؛ کسانی که بیشتر با این دیوار یا دیوارهای مشابهش سرو کار دارند، کمتر سراغ درها، درخت ها و دیوارها می روند!

بازم پ.ن: این دیوار کاهگلی معلوم بود که تازه مرمت شده...

بافت قدیمی اردکان، آذر 1391

A Mom n Bread
Ardakan, Yazd, Iranچهارشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۱

اسب سیاه و آدمگمشده ی این عکس را پیدا کنید! (با تشکر از دوستانی که همراهی کردند چه از طریق فیس بوک و چه ایمیل)

تلفیقی ازاسبی حقیقی و آدمی که مجازی است اما در سیاهی ها دیده می شود!

پ.ن: خب این اسب واقعن گم شده بود! هراسان از این ور به اون ور می دوید. هم خودش ترسیده بود و هم بقیه را ترسانده بود؛ چون هیچ کس نمی دانست با یک اسب وحشت زده چطور باید رفتار کند.. بالاخره وقتی صاحبش رسید، همه نفسی به آسودگی کشیدند؛ بیشتر ازهمه خود جناب اسب!

لواسان، پاییز 1390

Black Horse
Lavasan, Tehran, Iran

شنبه، دی ۲۳، ۱۳۹۱