شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۱

مامان ِ خونه


مامان ِخونه با نان ِ داغ ِ تازه می آید... جوون و پیرش هم دوست داشتنی است.

پ.ن: گاهی فکر می کنم دیوارِ دیار فیس ها، خووب دیواریست؛ کسانی که بیشتر با این دیوار یا دیوارهای مشابهش سرو کار دارند، کمتر سراغ درها، درخت ها و دیوارها می روند!

بازم پ.ن: این دیوار کاهگلی معلوم بود که تازه مرمت شده...

بافت قدیمی اردکان، آذر 1391

A Mom n Bread
Ardakan, Yazd, Iranهیچ نظری موجود نیست: