شنبه، دی ۲۳، ۱۳۹۱

دم دکان آهنگری


به گفته ی آقای آهنگر از بین چندین مغازه ی آهنگری، تنها این مغازه است که هم چنان به کار خود ادامه می دهد.

اردکان، آذر 1391

By Smithy
Ardakan, Yazd

هیچ نظری موجود نیست: