دوشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۹

سپيدآشوراده جزيره اي است تاريخي و زيبا در سه کيلومتري غرب بندر ترکمن. در زمان آغا محمد خان قاجار به تصرف روس ها در مي آيد که او آن ها را از آشوراده بيرون مي کند ولي باز در زمان محمد شاه، روس ها آشوراده را اشغال مي کنند و چندين بيمارستان، قلعه و يک کليساي چوبي مي سازند که از کليساي چوبي اثري نمانده اما بقاياي قلعه در شمال جزيره هم چنان پابرجاست. در نهايت همزمان با پيروزي سرخ ها در روسيه، روس ها از آشوراده خارج مي شوند.
اين جزيره براي مدت ها مسکوني بوده است اما پس از سيل اوايل دهه ي 1370، ساکنان به بندر ترکمن کوچ مي کنند و در حال حاضر بيشتر جنبه ي گردشگري دارد و البته اداره ي شيلات هم در جزيره فعال است.


طبيعت اين جزيره، اسکله هاي قديمي و خانه هاي متروک، سوژه هاي مناسبي براي علاقمندان به عکاسي فراهم کرده است.


آشوراده سکوت خاصي دارد که گهگاه با سر و صداي سگ ها بدجوري شکسته مي شود! و در کل جزيره ي زيباييست که شايسته ي رسيدگي بيشتر است.


@: با سپاس فراوان از دوست خوبم مريم


جزيره آشوراده، مهر 1389


White
Ashooradeh, Golestan, Iran


... همين عکس در ياهو! ...