دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۹۲

در بازار قدیمی نایین
 این عکس بخشی از بازار قدیمی و حسینیه درون آن را نشان می دهد .. بازاری که نهایتن 4 یا 5 مغازه فعال دارد؛ خاموش است اما در این روزها کمی رونق می گیرد.
 آن حوالی که باشم ، هیچ جا هم که نروم دوست دارم دوری در این بازار بزنم ... درها و دیوارهای قدیمیش کلی انرژی مثبت به من می دهد البته به نظرم اگر دوچرخه جایش را به موتور نداده بود خیلی خیلی بهتر می شد ! 
بعدن بیشتر از این جا می گویم ...

نایین، پاییز 1390

Old Bazaar of Naeen
Naeen, Esfahan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: