شنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۳

یک درخت


از داخل بقایای عمارت خسرو در قصر شیرین؛ همان کاخی که خسروپرویز برای شیرین ساخت و وجه تسمیه این شهر شد.

قصرشیرین، فروردین 1393

A Tree
.The ruins belong to the palace of the Sassanid king Khosro Parviz, built for his wife, Shirin
Qasr-e Shirin, Kermanshah, Iran

هیچ نظری موجود نیست: