چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۲

دریایی هابرای مادرم که دلش دریاییست...

جزیره هنگام، استان هرمزگان، 1388

Local Women at the Persian Gulf
Hengam, Hormozgan, Iran


هیچ نظری موجود نیست: