دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

تک منارهمناره مسجد جامع سمنان مربوط به دوره سلجوقیان
سمنان، ایران
زمستان 1391

Minaret
Jame Mosque of Semnan, Semnan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: