شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۰

مارگیر و کبرادیدن مارگیرها در مکان هایی که گردشگرها رفت و آمد دارند، اصلا عجیب نیست. آن ها برای چند روپیه، مارها را برایتان می رقصانند و گاهی اجازه می دهند کلاهشان را بر سر بگذاری و نی هم بنوازی!
برای مارها مهم نیست که چه کسی چه سازی بزند، آنها شرطی حرکات نوازنده هستند؛ خستگی ناپذیرند این نگون بخت ها!


جیپور، بهمن 89


Snake Charmer n Cobra
Jaipur, India


۱ نظر:

حبیب گفت...

چه عکس جالبی . بودن در این موقعیت ها و دوربین به دست بودن لذتبخشه