چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۲

از بهشتچند روزی رفته بودم به بخشی از بهشت ...

 از سواحل جنوبی جزیره هرمز، اسفند 1392

پ.ن: به این بخش ساحل اسپانیایی هم می گویند که چون این نام را دوست ندارم، در عنوان هم نیاوردم!

Hormoz Island, Persian Gulf, Hormozgan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: