یکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

پشت درهای بسته
ورود به بقیع در بعضی ساعات برای آقایان آزاد بود ولی برای خانم ها -در حال حاضر و تا این لحظه که می نویسم- امکان نداشت!


درعکس آخر قسمتی از بنای مسجد پیامبر ص دیده می شود.. پسر رو به بقیع ایستاده و دعای مربوط به امام حسن ع را می خواند.پشت درهای بسته بقیع، مدینه، اسفند 1391

Behind the Closed Doors
Baghi, Medina, KSAهیچ نظری موجود نیست: