شنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۳

گرهگره می زنند بلکه گره زندگیشان باز شود...
و من به خود می گویم خوب است که هنوز امید هست!
پ.ن: چی بگم دیگه :|

توس، پاییز 1392

Knot
Toos, Khorasan e Razavi, Iran

هیچ نظری موجود نیست: