دوشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۳

یک حیاط یک حوضاین حوض چند گلدان شمعدانی، یک فواره آرام و تعدادی هندوانه ی رها کم دارد...خب این خانه الان یک موزه است..
 اما پیش از این منزل پدری دکتر مصدق بوده است.آشتیان، بهار 1393

Old House in Ashtiyan
Ashtiyan, Markazi, Iran

هیچ نظری موجود نیست: