دوشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۳

یادگاریاز دلبستگی های پدری پیر که فرزندش شهید شده است و او هنوز در دل این کارگاه زیرزمینی کار می کند؛ می بافد و می بافد...

دریکی از کارگاه های عبابافی نایین، زمستان 1390


In an Abaa-weaving Loom
Naeen, Esfahan, Iran

هیچ نظری موجود نیست: