چهارشنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۲

سلام"پیکره های سلام" در میدان شهدای مشهد قرار دارند؛ جایی که گنبد و گلدسته ی حرم امام رضا ع از آن فاصله دیده می شود. 
سازنده ی این مجسمه ها: آقای غلامحسین سهرابی ما فقط برای دیدن مجسمه ها به میدان شهدا رفتیم وگرنه همانطور که کم و بیش مشاهده می شود، نمای میدان بدون در نظر گرفتن این مجسمه ها، در حال حاضر دلچسب نیست! 

مشهد، آبان 1392

Salam
Author of the statues: GholamHossein Sohrabi
Mashhad, Khorasan Razavi, Iran

هیچ نظری موجود نیست: