شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۲

حافظبه بهانه ی بزرگداشتش تفالی زدم بر دیوانش؛ این شعر آمد:

بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز / بر امید جام لعلت دُردی آشامم هنوز
روز اول رفت دینم در سر زلفین تو / تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز
.
.
.
تهران ، 1390

Tehran, Iran


هیچ نظری موجود نیست: