چهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۱

بارون میاد

آه ، باران

ريشه در اعماق اقيانوس دارد -  شايد -
                    اين گيسو پريشان كرده
                                       بيد وحشي باران .
يا ، نه ، دريايي است گويي ، واژگونه ، بر فراز شهر ،
                                                 شهر سوگواران .
هر زماني كه فرو مي بارد از حد بيش
ريشه در من مي دواند پرسشي پيگير ، با تشويش :
رنگ  اين شب هاي وحشت را
                                   تواند شست آيا از دل ياران ؟
چشم ها و چشمه ها خشك اند .
روشني ها محو در تاريكي دلتنگ ،
همچنان كه نام ها در ننگ !
هرچه پيرامون ما غرق تباهي شد .
آه ، باران ،
اي اميد جان بيداران !
بر پليدي ها - كه ما عمري است در گرداب آن غرقيم -
                                         آيا‌، چيره خواهي شد ؟

- فریدون مشیری


سالار دره، پاییز 1391

It's raining
Salardare, Mazandaran, Iran


هیچ نظری موجود نیست: