شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۱

مداراقلعه قدیمی جندق به نام انوشیروان، تنها قلعه ای در ایران است که هنوز زندگی در آن جریان دارد.


جندق، اسفند 90

Moderateness
Jandagh, Esfahan, Iran


هیچ نظری موجود نیست: