جمعه، آذر ۱۸، ۱۳۹۰

از قدیم .. از ناییننایین، آذر 1390

An old texture
Naeen, Isfahan, Iran

@ برای دیدن عکس در اندازه بزرگ تر، روی آن کلیک کنید.
To see larger size of the photo, click on it


هیچ نظری موجود نیست: