یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۸

گره


...

شمع خانه

اردبیل، تیرماه 1387

Knot
Ardebil, Iran


۲ نظر:

مصطفی امینی گفت...

پاره و کهنه به پنجره ٔ ضریحی به نیت برآمدن حاجتی گره بستن . خرقه به ضریحی یا درخت نظرکرده ای یا سقاخانه ای برای برآمدن حاجتی گره زدن .
ما تو آبادان بهش می گیم دخیل...
آفرین مثل همیشه زیبا بود.

مهدی گفت...

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فرو بسته ما بگشایند
..............................
چو غنچه گرچه فروبستگیست کارجهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می باش